Politica de Confidențialitate

Capitolul I. Principiile companiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica expune principiile de bază ale Omnitrain Management SRL privind protecţia datelor cu caracter personal şi standardele de securitate a datelor şi asigură conformitatea cu legile naţionale şi internaţionale, ȋn vigoare, privind protecţia datelor. Principiile Omnitrain Management SRL privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Respectarea legilor, corectitudine și transparenţă
Datele personale vor fi colectate şi prelucrate ȋn mod legal, corect şi transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecţilor datelor.

Limitarea la scopul specificat
Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite şi legitime şi nu vor fi prelucrate într-un mod incompatibil cu scopurile iniţiale.

Acuratețea datelor / Actualitatea datelor
Datele personale vor fi precise şi, ȋn cazurile ȋn care este necesar, actualizate constant. Omnitrain Management SRL va lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertenţele în mod prompt.

Limitarea la datele necesare
Datele personale vor fi adecvate, relevante şi limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este necesar.

Drepturile subiecților datelor cu caracter personal
Omnitrain Management SRL respectă drepturile tuturor subiecţilor datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricţia prelucrării sau a ştergerii acestora şi referitor la acurateţea acestora. Omnitrain Management SRL vă furniza informaţii clare despre modul şi scopul colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecţilor.

Ștergerea datelor cu caracter personal
Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. Omnitrain Management SRL elimină datele personale care nu mai sunt necesare ȋn raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau ȋn cazul ȋn care consimţământul este retras şi nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.

Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor
Datele personale vor fi prelucrate ȋn condiţii de siguranţă. Vor fi luate măsuri tehnice şi organizaţionale adecvate privind securitatea datelor, ȋmpotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, ȋmpotriva pierderii sau a distrugerii, precum şi ȋmpotriva dezvăluirii şi a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. Omnitrain Management SRL asigură, ȋn totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidenţialitatea şi autenticitatea ȋn ceea ce priveşte datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, Omnitrain Management SRL are abilitatea de a restaura, ȋn timp util, disponibilitatea şi accesul la datele cu caracter personal.

Protecția implicită a datelor cu caracter personal
Omnitrain Management SRL va implementa măsurile tehnice şi organizaţionale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate.

Responsabilitate
Omnitrain Management SRL ȋşi asumă responsabilitatea pentru toate activităţile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ȋşi manifestă responsabilitatea şi are capacitatea de a demonstra conformitatea.

 

Capitolul II. Drepturile persoanei vizate

Persoana vizată are următoarele drepturi:
dreptul de a obţine de la Omnitrain Management SRL, la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Omnitrain Management SRL;
dreptul de a obţine de la Omnitrain Management SRL, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea sau actualizarea ȋn special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
dreptul de a obţine de la Omnitrain Management SRL, la cerere şi în mod gratuit, transformarea ȋn date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă cu legislaţia;
dreptul de a obţine de la Omnitrain Management SRL, la cerere şi în mod gratuit, informarea asupra operaţiunilor efectuate cu datele personale şi identitatea terţilor cărora le-au fost dezvăluite datele personale, dacă acestă informare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
dreptul de a se opune ȋn orice moment, din motive ȋntemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor ȋn care există dispoziţii legale contrare; ȋn caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele ȋn cauză;
dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care au fost incălcate; de asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege, persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Capitolul III. Informarea completă și consistentă a persoanei vizate

Omnitrain Management SRL va informa persoanele vizate ȋn mod complet şi direct asupra politicii sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informarea se va realiza şi prin publicarea prezentei Politici pe site-ul companiei www.peraphite.ro.

 

Capitolul IV. Consimțământul persoanei vizate

Omnitrain Management SRL va prelucra date cu caracter personal doar dacă persoana vizată şi-a exprimat consimţământul expres şi neechivoc.

În situația în care în calitate de client doriți ca datele personale de identificare sau a firmei dumneavoastră să nu fie portate către terți sau să fie șterse din baza noastră de date vă rugam să ne adresați o notificare scrisă pe adresa de email: protectiadatelor@peraphite.ro

Pentru reclamații privind utilizarea abuziva a datelor cu caracter personal vă rugam să accesați site-ul Autorității Naționale de prelucrare a datelor cu caracter general la adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact

 

Capitolul V. Exercitarea drepturilor persoanei vizate

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a îți retrage consimțământul, atunci când îți prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor tale de către noi, te rugăm să folosești oricând dorești detaliile de contact din secțiunea DETALIILE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos. Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor tale şi să facilităm exercitarea drepturilor tale.

Dacă ai orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informații din această informare sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor tale de către noi, te rugăm să nu eziți să ne contactezi oricând.

Ne poți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos; vom încerca să răspundem în timp util solicitării tale.

Datele noastre de contact
Denumire completă: OMNITRAIN MANAGEMENT SRL

Adresă corespondență: Str. Luică, Nr. 41, Bl. 61, Sc. 2, Et. 2, Ap 80, Sector 4, București

Număr de telefon: 0726 681 691 (disponibil de Luni până Vineri, între orele 9 -18)

Adresă de email: contact@peraphite.com

Website: www.peraphite.ro

Datele de contact ale persoanei cu sarcini în domeniul protecției datelor cu caracter personal (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor tale cu caracter personal)
Prenume și nume: Ciobanu Adrian

Adresă de email: adrian.ciobanu@peraphite.ro